Bijlagen SDE++ aanvraag

Geschreven door:
Stephan Marcelis, dinsdag 28 juli 2020

Welke bijlagen dien je mee te sturen bij de SDE++ aanvraag voor zonnepanelen?

Vanaf 6 juni 2023 kan de subsidieaanvraag voor SDE++ subsidie voor zonnepanelen worden ingediend. De aanvraag dient zorgvuldig ingevuld te worden. Daarmee vergroot je de kans op een succesvolle beschikking. Een volledige SDE++ aanvraag bevat de volgende bijlagen:

  1. Toestemming van de locatie eigenaar: alleen de eigenaar van het vastgoed kan SDE++ subsidie aanvragen. Als het pand niet van jou is, dan dient de eigenaar toestemming te geven voor de subsidieaanvraag. Hier vind je het formulier voor toestemming van de locatie eigenaar
  2. Transportindicatie van de netbeheerder: hierin verklaart de netbeheerder dat er op dit moment voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is om de opgewekte zonnestroom te verwerken. Op de website van de netbeheerder kun je een aanvraag indienen voor de transportindicatie. De transportindicatie wordt vaak direct opgemaakt.
  3. Verklaring draagkracht dakconstructie: een constructeur dient een verklaring te ondertekenen dat de draagkracht van jouw dakconstructie sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen. Hier vind je de Modelverklaring draagkracht dakconstructie
  4. Een haalbaarheidsstudie van het project (enkel verplicht bij een aanvraag van minstens 1.000 kWp)

Waar moet de haalbaarheidsstudie aan voldoen?

De haalbaarheidsstudie is een belangrijk onderdeel en bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Een duidelijke omschrijving van de productie installatie inclusief een legplan
  • Onderbouwing van de financiering door middel van een financieringsplan. Hierin staat welke partij(en) gaan investeren en wat hun financiële positie is.
  • Een exploitatieberekening van het project waarin de winstgevendheid van het project staat beschreven. Dit is voor RVO een indicatie hoe realistisch het is of een project werkelijk wordt uitgevoerd.

Handige links bij mijn SDE++ subsidieaanvraag

RVO stelt een aantal documenten beschikbaar waarmee een SDE++ subsidieaanvraag kan worden gedaan:

Alleen volledige aanvragen zijn geldig

RVO neemt alleen subsidieaanvragen in behandeling die volledig zijn ingevuld. Daarom is het van belang om zorgvuldig de aanvraag in te dienen. Indien je hulp nodig hebt bij de SDE++ subsidieaanvraag, lees hier dan meer wat wij kunnen betekenen.

Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts