Financiering zonnepanelen: welke mogelijkheden zijn er?

Geschreven door:
Gijs Brussen, maandag 21 juni 2021

Er zijn verschillende manieren om de financiering van de zonnepanelen op jouw bedrijfsdak te regelen. De financieringsmogelijkheden zijn op te delen in twee categorieën: zelf investeren of de investering door een ontwikkelaar laten doen.

Financiering zonnepanelen: zelf investeren

Als je zelf gaat investeren in zonnepanelen, dan ben jij eigenaar van het systeem. Je bent zelf verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie. Het systeem komt daarom ook op de balans van jouw bedrijf te staan. Er zijn drie manieren om het systeem te financieren:

  1. Vanuit de liquide middelen: het zonnestroomsysteem wordt dan gefinancierd uit de aanwezige liquide middelen van het bedrijf. Met andere woorden: vanuit de lopende rekening. Het rendement op de investering ligt tussen de 6% en de 10%. Dat is altijd beter dan de zakelijke rente die je ontvangt (of betaalt…) op het banksaldo.
  2. Verhogen van de hypotheek: de zonnepanelen worden gefinancierd door de bestaande hypotheek te verhogen. Omdat het een ‘groene investering’ betreft, kan de bank een aantrekkelijk rentepercentage aanbieden dat ongeveer 0,7% lager ligt dan de reguliere rente. Als de financiële positie van het bedrijf goed is, dan zal de financier waarschijnlijk geen extra zekerheden verlangen. Houd er wel rekening mee dat de investering in de zonnepanelen ten kosten gaat van de leencapaciteit. Dat betekent dat je bij een andere investering mogelijk minder kan lenen.
  3. Financial Lease: het zonnestroomsysteem wordt gefinancierd door de huisbankier of een andere bank. Bij financial lease ben je economisch eigenaar van het systeem en staan de zonnepanelen op jouw balans. Door middel van maandelijkse betalingen wordt de lening aan de bank in een aantal jaren terugbetaald. Na afloop van het leasecontract kun je het zonnestroomsysteem overkopen. Hiermee wordt je ook juridisch eigenaar van de zonnepanelen. Dit is de meest gebruikelijke vorm van financial lease. Er zijn ook varianten waarbij het juridisch eigendom al vanaf het begin in handen is. In deze vorm zal de financier bepaalde zekerheden verlangen in de vorm van een pandrecht.

Financieren van zonnepanelen: operational lease of dakverhuur

Er kunnen verschillende (financiële) redenen zijn om niet zelf te investeren in zonnepanelen. De terugverdientijd van 8 – 10 jaar is vaak een struikelblok. Daarnaast gaat de investering in zonnepanelen mogelijk ten koste van een investering in het bedrijf. Veel bedrijven geven dan de voorkeur aan investeren in de corebusiness. Om toch zonnepanelen op het dak te krijgen, zijn er twee opties:

  1. Operational Lease contract: de financiering van de zonnepanelen wordt gedaan door een ontwikkelaar. Met behulp van van een contract wordt de installatie geleaset van de ontwikkelaar. In ruil daarvoor krijg jij alle opgewekte zonnestroom. De ontwikkelaar is zowel economisch als juridisch eigenaar van het systeem. Daarmee is zij volledig verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het systeem. De ontwikkelaar zal zekerheden verlangen in de vorm van onder andere een recht van opstal.
  2. Verhuren van jouw bedrijfsdak: je verhuurt je dak aan een ontwikkelaar die een zonnestroomsysteem realiseert. Je ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor de huur van het dak. De ontwikkelaar levert de zonnestroom aan een externe partij. Ook in deze vorm is de ontwikkelaar juridisch en economisch eigenaar van het systeem.

Er zijn voor- en nadelen van het financieren van een zonnestroomsysteem door een ontwikkelaar. In dit artikel lees je hier meer over.

Dit artikel is onderdeel van een E-Learning die aangeeft welke stappen je moet ondernemen en waar je op moet letten bij de realisatie van een zonnestroomsysteem. Om de volledige E-Learning te krijgen klik hier.

Hoeveel panelen kunnen op jouw bedrijfsdak? (vanaf 250m2)

Binnen 24u weet je hoeveel panelen er op je bedrijfsdak kunnen.

  • < 24 uur reactie
  • Inzicht in korte en lange termijn rendement

    Met zoveel zorgen als dat wij uw dak behandelen, gaan wij ook om met uw privacy.