Netcapaciteit zonnepanelen

Geschreven door:
Gijs Brussen, donderdag 03 juni 2021

Het reserveren van netcapaciteit bij de netbeheerder is een belangrijke stap in de realisatie van jouw zonnepanelen. Met een teruglevercontract kan je de opgewekte zonnestroom leveren aan het openbare net op de momenten dat je zelf onvoldoende verbruik hebt. Voor de teruggeleverde zonnestroom ontvang je een vergoeding vanuit je energieleverancier en SDE+(+) subsidie.

Er is een groot tekort aan netcapaciteit voor zonnepanelen

Vanwege de vele zonnedaken en -velden die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, is er schaarste op het elektriciteitsnet ontstaan: het netwerk kan de opgewekte zonnestroom niet meer verwerken. Op deze kaart is te zien in welke delen van Nederland de capaciteit voor terugleveren schaars is. In veel schaarste gebieden zijn uitbreidingen van het net gepland. Deze werkzaamheden worden echter in de komende 5 jaar uitgevoerd. Dit lost het probleem op de korte termijn dus niet op.

Het gevolg is dat er op dit moment veel projecten zijn die niet gerealiseerd worden. Indien er geen netcapaciteit voor jouw zonnepanelen beschikbaar is, dan heeft dit direct impact op de inkomsten uit het zonnestroomsysteem. De stroom kan immers niet verkocht worden aan een marktpartij. Daardoor krijg je ook geen subsidie over de opgewekte zonnestroom. Bij projecten met veel teruglevering is de business case niet rond te rekenen en wordt het project niet uitgevoerd.

Oplossingen korte termijn: kleiner systeem of een directe lijn

Er zijn drie mogelijke oplossingen om toch zonnepanelen te plaatsen in een gebied met beperkte netcapaciteit:

  1. Kleiner systeem realiseren: door een systeem te realiseren waarbij de opwek en eigen verbruik dichter bij elkaar liggen, wordt de teruglevering beperkt. Bij het ontwerp van het systeem dient dan rekening te worden gehouden met het elektriciteitsverbruik op de locatie. Er zal op uurbasis gekeken moeten worden of de gesimuleerde opwek van het systeem en het elektriciteitsverbruik in balans zijn. Het is belangrijk om deze analyse op uurbasis te doen en niet op enkel op het jaarverbruik. Anders zal er waarschijnlijk in de zomermaanden nog steeds teruglevering zijn. Met deze analyse kan de netbeheerder toestemming geven voor de plaatsing van het zonnestroomsysteem. De netbeheerder kan eisen dat er een ‘dynamische vermogensregelaar’ geplaatst wordt. Hiermee wordt levering aan het net technisch begrensd.
  2. Directe lijn naar de buurman: het zonnestroomsysteem (of een deel ervan) wordt fysiek aangesloten op de elektrische aansluiting van een bedrijf uit de buurt. Hierdoor wordt er meer zonnestroom direct verbruikt en is er minder teruglevering. Een directe lijn betekent niet dat de buurman de zonnestroom ook dient af te nemen. Er zijn verschillende opties om dit onderling te regelen.

Oplossingen vanuit de overheid: gebruik maken van de ‘spitsstrook’

Ook de overheid onderneemt een aantal acties om de schaarste op het net op korte termijn aan te pakken. De belangrijkste daarvan is de vrijgave van de ‘spitsstrook’ van het elektriciteitsnet voor zonneparken en windparken. De ‘spitsstrook’ is de reservecapaciteit op het hoogspanningsnet. Hierdoor valt de stroom niet direct uit bij een storing. Deze capaciteit dient enkel als reserve en kan eenvoudig benut worden voor de opwek van zonnepanelen. Het kan wel zijn dat bij een storing in het netwerk, de producent van de zonnepanelen de productie tijdelijk moet staken.

Hoeveel panelen kunnen op jouw bedrijfsdak? (vanaf 250m2)

Binnen 24u weet je hoeveel panelen er op je bedrijfsdak kunnen.

  • < 24 uur reactie
  • Inzicht in korte en lange termijn rendement

    Met zoveel zorgen als dat wij uw dak behandelen, gaan wij ook om met uw privacy.