SCIOS Scope 12 certificering zonnepanelen

Geschreven door:
Floris Pennarts, woensdag 05 april 2023

SCIOS of Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties is een stichting die de certificatieregeling voor inspecties en onderhoud aan technische installaties beheert. “Scope” is Engels voor “bereik” en verwijst naar de reikwijdte of het bereik van de inspectie. Scope 12 is een certificatieregeling dat valt onder de deel regeling elektrisch materiaal die betrekking heeft op zonnestroomsystemen. Deze inspectie omvat een controle op een aantal zaken, bijvoorbeeld; draagkracht, onderconstructie, connectoren, brandbaarheid dak materialen, etc. Het zonnestroomsysteem dient van goede technische kwaliteit te zijn en veilig om uiteindelijk door de Scope 12 keuring heen te komen.

Waarom scope 12?

Door de groei aan zonnestroomsystemen en het grote aanbod aan installatiebedrijven neemt de  kans toe op fouten in de markt. Om deze uitdaging aan te pakken, hebben verzekeraars, brancheorganisatie en installatiebedrijven om de tafel gezeten om tot een eenduidige Scope 12 certificatieregeling te komen. De eerste inspectie zijn in 2020 uitgevoerd.

Het doel van de inspectie is om de toename in (brand)schade van PV-installaties tegen te gaan door ervoor te zorgen dat alle installaties aan dezelfde veiligheidseisen voldoen. De inspectie stelt strenge eisen aan de veiligheid en kwaliteit van het zonnestroomsysteem, waardoor jij er zeker van kunt zijn dat jouw installatie aan de hoogste standaarden voldoet.

Wat houdt scope 12 in?

Tijdens de inspectie wordt er grondig gekeken naar verschillende aspecten van het zonnestroomsysteem. Hierbij gaat het om de technische staat van de installatie, de materialen die worden gebruikt en of deze geschikt zijn, en of de dakconstructie sterk genoeg is. Ook wordt het brandrisico in verband met de omliggende materialen beoordeelt. De keuring bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Hieronder staan enkele onderdelen die tijdens de inspectie plaatsvinden.

Visueel

 • Controleren of alle onderdelen op een correcte wijze zijn gemonteerd.
 • Beoordeling van de technische documentatie
 • Verificatie of de installatie volgens de specificaties is uitgevoerd.

Meten en beproeven

 • Meten van isolatieweerstanden.
 • Meting van de impedantie.
 • Beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.

Wat betekent scope 12 voor jouw bedrijf?

De Scope 12 keuring is niet door alle verzekeraars verplicht, maar dat verschilt per verzekeraar. Deze keuring verlaagt het risico, waardoor de kans op premieverhogingen kunnen worden voorkomen. Naast de verplichting vanuit je verzekeraar, ontvang je zelf ook een rapportage dat er een kwalitatief veilig systeem op het dak is geïnstalleerd door de installateur. De kosten van een Scope 12 keuring kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het zonnestroomsysteem, maar het belangrijkste is dat je met de inspectie veiligheid vooropstelt en schade kan voorkomen.

 

Hoeveel panelen kunnen op jouw bedrijfsdak? (vanaf 250m2)

Binnen 24u weet je hoeveel panelen er op je bedrijfsdak kunnen.

 • < 24 uur reactie
 • Inzicht in korte en lange termijn rendement

  Met zoveel zorgen als dat wij uw dak behandelen, gaan wij ook om met uw privacy.

  Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts