Wat is SDE subsidie?

Geschreven door:
Stephan Marcelis, woensdag 15 juli 2020

SDE subsidie staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven, instellingen en non-profit organisaties te stimuleren om haar eigen duurzame energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales, groen gas, etc..

SDE: 2008 – 2021

De subsidie bestaat sinds 2008, maar werd in 2011 ingrijpend veranderd. De subsidieregeling kreeg de nieuwe naam SDE+ subsidie en was meer gericht op economische efficiëntie. In de subsidie werd een maximum budget per categorie vastgesteld. Dit had tot gevolg dat het budget voor een aantal technieken (Zon en Wind) sterk werd overschreden en voor een aantal technieken onbenut bleef. Vanaf 2011 concurreerden alle technieken op dezelfde subsidiepot. Dit bevorderde de concurrentie en leidde daarmee tot kostenverlagingen. In 2020 is de SDE+ subsidie vervangen voor de SDE++. De belangrijkste wijziging is dat de focus niet meer komt te liggen op energieproductie, maar op CO2 reductie. Daarnaast komen er een aantal nieuwe technieken in aanmerking voor de subsidie en is het aantal openstellingsrondes voor de SDE++ subsidie verlaagd naar 1 keer per jaar. In 2021 kan je vanaf 5 oktober SDE++ subsidie aanvragen.

Waarom SDE subsidie?

In 2014 was slechts 4,5% van alle verbruikte energie in Nederland afkomstig uit duurzame bronnen. Om de afgesproken doelstelling van de EU van 14% te halen, is er sinds 2016 veel geld beschikbaar gesteld voor de SDE+(+) subsidie. Uiteindelijk moet de subsidie er aan bijdragen dat Nederland in 2050 CO2 neutraal is.

Hoe werkt de SDE subsidie?

Lokaal duurzame energie opwekken is duurder dan centraal energie opwekken uit fossiele brandstoffen (grijze stroom). Dat is voor bedrijven vaak de reden om niet over te stappen, omdat dit leidt tot hogere energiekosten. Om de overstap naar eigen duurzame energieproductie te stimuleren, vergoedt de overheid het kostenverschil tussen de prijs van grijze stroom en de prijs van groene stroom. Hierdoor kan een bedrijf overstappen op duurzame energie zonder extra kosten.

Klik hier om te lezen over het aanvragen van de SDE++ Subsidie voor 2021.

Direct zelf SDE aanvragen

Met onze handleiding kun je in september 2023 zelf eenvoudig SDE subsidie aanvragen.    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken..

    Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts