Subsidies voor zonnepanelen op jouw bedrijfsdak

In Nederland zijn er drie verschillende soorten subsidies voor zonnepanelen op jouw bedrijfsdak. Welke subsidie geschikt is voor jouw zonnepanelen project is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Lees hieronder welke subsidies er beschikbaar zijn en welke voorwaardes er bij welke subsidie horen. Wil je graag hulp bij het bepalen van de juiste subsidie voor zonnepanelen, vraag dan de dakscan aan.

SDE++ voor grootverbruikaansluitingen

De SDE++ is een opweksubsidie. Dit houdt in je per opgewekte kWh zonnestroom een bepaalde vergoeding krijgt vanuit de overheid. De netto subsidie vanuit de overheid is afhankelijk van de gemiddelde energieprijs en verschilt dus per jaar. Indien de energieprijs heel hoog is, dan krijg je geen subsidie. Indien de energieprijs laag is, dan wordt dit aangevuld tot een bepaald maximum bedrag. Hiermee ben je voor 15 jaar verzekerd van inkomsten uit je zonnestroomsysteem. De SDE subsidie kan maar in één periode per jaar aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ heb je een:

  • grootverbruik aansluiting;
  • zonnestroomsysteem groter dan 15 kWp

Voor meer informatie over de SDE++ subsidie klik hier.

ISDE subsidie voor klein zakelijke aansluitingen

De ISDE is een investeringssubsidie. Dit betekent dat de overheid je investering in zonnepanelen voor een gedeelte subsidieert. De huidige prijs (2021) voor de ISDE subsidie bedraagt €125,- per kWp. Als je bijvoorbeeld een zonnestroomsysteem wilt aanleggen van 20 kWp, krijg je hier €2.500.- van terug van de overheid (€125.-*20 kWp). Over het algemeen komt dit uit op ongeveer 20% van je investeringsbedrag. De ISDE subsidie kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden, maar geldt alleen voor nog nieuw te bouwen systemen. Vraag daarom altijd de subsidie aan voordat je de offerte ondertekend.

Om in aanmerking te komen voor de ISDE heb je een:

  • kleinverbruik aansluiting;
  • verbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar;
  • zonnestroomsysteem groter dan 15 kWp en kleiner dan 100 kWp.

Voor meer informatie over de ISDE subsidie klik hier.

EIA en KIA

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zijn fiscale regelingen en geen subsidies. Desalniettemin, kunnen ze het investeren in zonnepanelen een stuk voordeliger maken. Met de combinatie van EIA en KIA kun je een deel van de investering in een zonnestroomsysteem aftrekken van de fiscale winst. Bij de EIA gaat dit om 45,5% van het investeringsbedrag en bij de KIA gaat het om 28% van het investeringsbedrag (bij KIA kan dit iets afwijken afhankelijk van de omstandigheden). Dit levert een voordeel van ongeveer 15% tot 18% op over het investeringsbedrag.

Om in aanmerking te komen voor de EIA en de KIA heb je een:

  • kleinverbruik aansluiting;
  • zonnestroomsysteem groter dan 15 kWp.

Wil je meer weten over de EIA, KIA of een van de andere subsidies voor zonnepanelen, neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

Dit artikel is onderdeel van een E-Learning die aangeeft welke stappen je moet ondernemen en waar je op moet letten bij de realisatie van een zonnestroomsysteem. Om de volledige E-Learning te krijgen klik hier.

Direct zelf SDE aanvragen

Met onze handleiding kun je vanaf 28 juni 2022 zelf eenvoudig SDE subsidie aanvragen.    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken..