Verschil tussen SDE+ en SDE++ subsidie

Geschreven door:
Stephan Marcelis, dinsdag 08 september 2020

Al sinds 2008 stimuleert de overheid bedrijven om over te stappen op duurzame energie. Vanaf het najaar van 2020 start de nieuwe SDE++ subsidieregeling. De nieuwe subsidieregeling verschilt op een aantal punten van de oude regeling.

De oude SDE+ regeling (2013 – voorjaar 2020)

De oude SDE+ regeling was bedoeld om bedrijven te stimuleren hun eigen duurzame energie op te gaan wekken. De verschillende technieken die daarvoor in aanmerking kwamen zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

 • hernieuwbare elektriciteit, zoals onder andere zonnepanelen en windmolens
 • hernieuwbare warmte, zoals onder andere biomassa (middels vergisting en verbranding) en diepe aardwarmte
 • hernieuwbaar gas, zoals biomassa (middels vergisting en vergassing

De nieuwe SDE++ regeling (najaar 2020 – )

Het belangrijkste verschil tussen de SDE+ en de SDE++ regeling, is de verbreding van de subsidie. De focus van de SDE+ regeling lag op het opwekken van duurzame energie. In de SDE++ is de focus verlegd naar het besparen van CO2. Dat heeft als voornaamste gevolg dat er meer technieken in aanmerking komen voor de subsidie. De nieuwe technieken zijn opgedeeld in twee categorieën:

 • CO2-arme warmte, zoals restwarmte, warmtepomp en ondiepe geothermie
 • CO2-arme productie, zoals CO2- afvang en -opslag en waterstof door elektrolyse

Andere wijzigingen zijn:

 • Voorheen vroeg je een subsidiebedrag aan per kWh of GJ. Het verschil met de SDE+ is dat je in de SDE++ subsidie een subsidiebedrag per ton vermeden CO2 aanvraagt. Het is zaak om hier tijdens de aanvraag goed rekening mee te houden
 • Er is voor de SDE++ nog maar één openstellingsronde, terwijl voor de SDE+ er twee momenten per jaar waren dat je subsidie kon aanvragen
 • De naam is gewijzigd van Stimuleringsmaatregel Duurzame Energieproductie naar Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie

Wat betekent dit voor mijn kansen op een succesvolle subsidieaanvraag?

Het verbreden van de regeling leidt uiteindelijk tot meer concurrentie. Er zijn namelijk meer technieken en daarmee meer projecten die aanspraak kunnen maken op dezelfde pot met geld (5 miljard euro). De verwachting is dat bijvoorbeeld een groot deel van het budget gaat naar projecten die zijn gericht op de opslag van CO2. Daardoor zal de subsidiepot eerder leeg zijn en zul je waarschijnlijk subsidie moeten aanvragen voor een lager bedrag om zeker te zijn van een positieve beschikking.

Vanaf 5 oktober is het mogelijk om SDE++ subsidie aan te vragen via de website van RVO. Bekijk onze andere artikelen waarmee je zelf SDE++ subsidie kan aanvragen of neem contact met ons wanneer je vragen hebt over de SDE++ subsidie.

Direct zelf SDE aanvragen

Met onze handleiding kun je in september 2023 zelf eenvoudig SDE subsidie aanvragen.  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken..

  Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts