Voorbereiding op de bouw van zonnepanelen

Geschreven door:
Indi Energie, dinsdag 22 juni 2021

Een goede voorbereiding is essentieel voor een soepele bouw van de zonnepanelen op jouw bedrijfsdak. Met een goede voorbereiding zorg je ervoor dat de primaire bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. Daarnaast voorkom je fouten in de uitvoering van het project met een goede voorbereiding.

Na het ondertekenen van de offerte van een installateur, werk je toe naar de realisatie. In de aanloop naar de bouwfase van het project dienen zowel de installateur als de dakeigenaar een aantal zaken te regelen.

Voorbereiding bouw zonnepanelen: wat regelt de installateur?

De installateur is uiteraard verantwoordelijk voor het inkopen van de hardware, het ontwerpen van het systeem en het projectmanagement. Daarnaast mag je een aantal zaken van de installateur verwachten in de voorbereiding van de bouw van de zonnepanelen:

 • Realisatieplan: in overleg wordt een plan opgesteld waarin beschreven staat hoe de installatie gerealiseerd gaat worden. Een goed realisatieplan bevat in ieder geval de volgende elementen:
  • Veiligheidsplan: hierin staat beschreven welke maatregelen de installateur neemt om het systeem veilig op het dak te monteren;
  • Legplan: in dit plan staat beschreven op welke dakvlakken de installateur de zonnepanelen gaat plaatsen;
  • Planning: wanneer voert de installateur de noodzakelijke werkzaamheden uit;
  • Operationele afspraken: denk hierbij aan onder andere de werktijden, waar de installateur zijn materiaal en schaftkeet plaatst, het scheiden van afval.
 • Ballastplan: hierin is het exacte gewicht van de zonnestroominstallatie (incl. ballast) te zien. Het werkelijke gewicht per m2 dakoppervlak mag de toegestane extra dakbelasting niet overschrijden;
 • Hijsplan: bij een plat dak hijst een hijskraan de materialen (zonnepanelen, onderconstructie, ballast en kabels) op het dak. De materialen staan dus tijdelijk op een aantal plekken op het dak. Vaak in de buurt van de rand van het dak, waar de constructie het sterkst is;
 • Inkoppel plan van de zonnepanelen: indien de zonnepanelen worden aangesloten op de bestaande elektrische aansluiting, zal het bedrijf tijdelijk spanningsloos moeten gaan. De installateur en de dakeigenaar bepalen in overleg het beste moment. Vaak kiezen ze een moment in het weekend, aangezien dit de minste impact heeft op de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat de huisinstallateur en de technische dient van het bedrijf ook betrokken is. Het uit- en inschakelen van de stroom kan tot problemen leiden bij het opstarten van machines, computers, etc. Afhankelijk van de werkzaamheden duurt het spanningsloze moment 1 – 4 uur.

Wat moet ik zelf regelen?

Het is belangrijk dat je de opgestelde plannen van de installateur met een aantal partijen deelt:

 • De constructeur keurt het definitieve legplan en ballastplan. Hij geeft formeel goedkeuring indien de werkelijke dakbelasting van het systeem niet boven de gestelde grenswaardes komt. Deze formele goedkeuring stuur je ook naar je opstalverzekeraar.
 • Het tijdelijk stallen van materialen op het dak, moet worden goedgekeurd door de constructeur;
 • Het realisatieplan bespreek je met de interne organisatie, zodat iedereen weet wat er gaat spelen.

Een voorwaarde voor het starten van de SDE subsidie, is dat de opwek van de zonnepanelen apart wordt gemeten. Het plaatsen van een Bruto Productie Meter (BPM) is daarom noodzakelijk. De meter vraag je aan bij jouw meetbedrijf. De installateur kan je helpen bij het aanleveren van alle technische specificaties. Zorg ervoor dat je de vereisten vanuit het meetbedrijf doorgeeft aan de installateur.

Mocht je hulp willen bij jouw voorbereiding op de bouw van de zonnepanelen, neem dan contact met ons op.