Zonnepanelen en jouw verzekeraar

Geschreven door:
Pjotr van den Berg, dinsdag 22 september 2020

Als je zonnepanelen op je dak wilt installeren, dan is dat van invloed op je opstalverzekering. Jouw verzekeraar ziet zonnepanelen namelijk als een uitbreiding van het risico. Het informeren van de verzekeraar is dan ook noodzakelijk en kan op twee manieren:

 1. Je houdt stil dat je het zonnestroomsysteem wilt ontwikkelen en informeert de verzekeraar zodra het onomkeerbaar is. Daarmee zet je ze voor het blok
 2. Je informeert de verzekeraar in een vroeg stadium en neemt hem mee in de ontwikkeling van je zonnestroomsysteem

Informeer jouw verzekeraar tijdig bij de realisatie van zonnepanelen

Gelet op de recente ontwikkelingen in verzekeringsland, valt het aan te bevelen om je verzekeraar vroeg te informeren. Als je dit namelijk niet doet, zien wij dat veel verzekeraars onrealistische eisen stellen aan het zonnestroomsysteem, waardoor je in een vervelende situatie terecht kan komen. Als je echter in een vroeg stadium de verzekeraar meeneemt in de ontwikkeling van je plannen, ervaren wij een meer coöperatieve houding van verzekeraars. Het plaatsen van zonnepanelen hoeft dan ook niet te leiden tot een hogere premie van je opstalverzekering

Presenteer een goed uitgewerkt plan

Wat verzekeraars willen zien, is dat je in het ontwerp, installatie en tijdens de exploitatie zorgvuldig te werk gaat op drie onderdelen:

 • Constructieve mogelijkheden van je pand: de verzekeraar is bang dat de dakconstructie van het pand onvoldoende sterk is. Dit kan instorting tot gevolg hebben.
 • Windberekeningen: de verzekeraar is bang dat de panelen niet goed vast zitten, waardoor het systeem kan gaan schuiven. Dit kan leiden tot lekkages en schade aan het dak.
 • Brandveiligheid: de opstalverzekeraar is met name gefocust op het verhoogde brandrisico dat zonnepanelen in hun ogen met zich mee brengt. Zeker als panelen worden geplaatst op een brandbare dakbedekking (zoals bijvoorbeeld bitumen) en brandbare isolatie (zoals bijvoorbeeld EPS).

Met een gedegen plan dat bovenstaande onderwerpen bevat, kan jij de verzekeraar overtuigen om de verzekering zonder premieverhoging voort te zetten. Vaak eist de verzekering dat er een opleveringsinspectie plaatsvindt volgens de Scios Scope 12 normering. Veel installateurs werken al volgens de onderliggende NEN normen.

Hoeveel panelen kunnen op jouw bedrijfsdak? (vanaf 250m2)

Binnen 24u weet je hoeveel panelen er op je bedrijfsdak kunnen.

 • < 24 uur reactie
 • Inzicht in korte en lange termijn rendement

  Met zoveel zorgen als dat wij uw dak behandelen, gaan wij ook om met uw privacy.

  Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts