Start

De vastgoedontwikkelaar Wyckerveste wilde 8 panden verduurzamen middels zonnepanelen. Gaandeweg het proces kwam Wyckerveste erachter dat het ontwikkelen van zonnestroomsystemen specialistisch werk is. Ze hebben Indi Energie gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen. Met name goedkeuring van de verzekeraar was een lastig punt.

Resultaat

Om het totaal van 1.498 zonnepanelen aan te sluiten op het net, heeft Batenburg een nieuwe compact station geleverd. Deze is door Enexis en Volta Solar in werking gesteld. Er wordt jaarlijks 550.000 kWh opgewekt.

Bekijk ook onze andere projecten