Start

Alliade heeft als ambitie om haar vastgoed te verduurzamen met zonnepanelen. Op 9 locaties worden in de komende tijd zonnepanelen geplaatst. Hiermee kan bijna 25% van de energiebehoefte worden opgewekt met zonnepanelen.

Rol van Indi

Indi Energie ontzorgt Alliade bij de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen. De technische mogelijkheden van alle locaties zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan is een aanbesteding opgesteld. Tenten Solar voert de bouw van de installatie uit en Indi Energie begeleidt het proces. Het project is geïnitieerd door Energy-Check, de energieadviseur van Alliade.

Uitdaging

Alliade wilde graag zo veel mogelijk zonnepanelen op het dak plaatsen. De kabel van de netbeheerder bleek niet dik genoeg te zijn om maximaal te kunnen terugleveren, en was een bepekerte hoeveelheid teruglevercapaciteit beschikbaaar. Het verzwaren en bijkomende graafwerkzaamheden was economisch niet haalbaar.

Resultaat

Met het plaatsen van een dynamische vermogensregelaar wordt geregeld dat er nooit meer dan het toegestane vermogen over de elektrische aansluiting loopt. Zodoende zijn er meer panelen en meer omvormers geplaatst bij Alliade zonder dat de kabel van de netbeheerder en aansluiting vergroot hoefde te worden.