Start

Alliade heeft als ambitie om haar vastgoed te verduurzamen met zonnepanelen. Op 9 locaties worden in de komende tijd zonnepanelen geplaatst. Hiermee kan bijna 25% van de energiebehoefte worden opgewekt met zonnepanelen.

Rol van Indi

Indi Energie ontzorgt Alliade bij de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen. De technische mogelijkheden van alle locaties zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan is een aanbesteding opgesteld. Tenten Solar voert de bouw van de installatie uit en Indi Energie begeleidt het proces. Het project is geïnitieerd door Energy-Check, de energieadviseur van Alliade.

Uitdaging

Alliade wilde graag zo veel mogelijk panelen op het dak plaatsen. Er is echter geen netcapaciteit beschikbaar in de regio Wolvega.

Resultaat

Door gebruik te maken van het bestaande teruglevercontract van de voorziene WKK, kan alle opgewekte zonnestroom nu verbruikt worden door Alliade of worden teruggeleverd aan het openbare net. Met het plaatsen van een dynamische vermogensregelaar wordt geregeld dat er nooit meer dan het toegestane vermogen over de elektrische aansluiting loopt.