Start

RWE Amercentrale is een grote industriële site, waarvoor Indi een volledige zonscan heeft opgesteld. Hieruit zijn drie locaties geschikt bevonden en ontwikkelt. Zon op dak, zon op veld en zon op water.

Rol van Indi

Indi heeft RWE Amercentrale bijgestaan als ontzorgende adviseur bij de ontwikkeling van dit veldproject. Indi heeft hiervoor de haalbaarheidstudie, technisch projectplan en financieel model opgesteld. Tevens heeft Indi de benodigde omgevingsvergunningen en subsidies verzorgd.

Uitdaging

Het zonnestroomsysteem staat op oude industriële grond, waarbij het onzeker was in hoeverre het ondergrondse leidingnetwerk altijd goed in kaart is gebracht. Om te voorkomen dat de lopende processen hinder zouden ondervinden van de aanleg van het zonnestroomsysteem is ervoor gekozen de onderconstructie niet te verankeren in de grond, maar te werken met betonnen sokkels.

Resultaat

De panelen staan aldus op 2.160 betonblokken van 670 kilo per stuk. Hiermee is tevens het voordeel dat gedeeltes van het zonnestroomsysteem relatief eenvoudiger verschoven kunnen worden indien er in de toekomst grootschalige werkzaamheden op de industriële site zijn en het zonnestroomsysteem eventueel in de weg staat.