Start

De Heus Voeders BV heeft zich in 2018 ten doelen gesteld om de productie-locaties te verduurzamen. Voor de inventarisatie van de verschillende locaties en SDE aanvragen hebben ze Indi Energie gevraagd om ze hierin te ondersteunen. Drie locaties zijn voorzien van zonnepanelen door een samenwerking tussen Indi Energie en Energieplusdak.

Uitdaging

Vanwege het aflopen van gereserveerde teruglevercapaciteit bij de netbeheerders, hebben we een enorme versnelling in het project moeten maken, waarbij geen concessies kon worden gemaakt op veiligheid, kwaliteit en kosten.

Rol van Indi

De Heus wenste haar productielocaties te verduurzamen en heeft Indi gevraagd om dit project compleet op zich te nemen, van haalbaarheidsstudie, tot technisch projectplan, dit uitzetten in markt, advisering inzake de gunning en begeleiding bij de projectrealisatie en start van de exploitatie.

Resultaat

De locaties Sneek, Andel en Veghel wekken met hun zonnepanelen genoeg stroom op om meer dan 300 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. In totaal zijn dit 2.840 zonnepanelen. Hierin heeft Veghel het grootste aandeel in handen met 2.006 stuks.