Start

De vastgoedontwikkelaar Wyckerveste wilde 8 panden verduurzamen middels zonnepanelen. Gaandeweg het proces kwam Wyckerveste erachter dat het ontwikkelen van zonnestroomsystemen specialistisch werk is. Ze hebben Indi Energie gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen. Met name goedkeuring van de verzekeraar was een lastig punt.

Rol van Indi

Indi heeft een haalbaarheidsstudie op het portfolio uitgevoerd en de complete projectontwikkeling op haar genomen.

Uitdaging

Ieder pand kende een andere huurder. Indi heeft zodoende met alle betrokken partijen en huurders maatwerk afspraken moeten maken inzake de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen.

Resultaat

Met Decathlon is Indi een operational lease aangegaan waarbij de zonnestroom aan de huurder Decathlon toekomt. Middels het plaatsen van een trafostation zorgde Indi ervoor dat het zonpotentieel volledig kon worden benut. Om het totaal van 1.498 zonnepanelen aan te sluiten op het net, heeft Batenburg een nieuwe compact station geleverd. Deze is door Enexis en Volta Solar in werking gesteld. Er wordt jaarlijks 550.000 kWh opgewekt.

Bekijk ook onze andere projecten