Start

Als onderwijsinstelling voelt ROC Mondriaan zich direct betrokken bij de maatschappij en de toekomstige generaties. Daarom is ROC Mondriaan continue op zoek naar het verbeteren van hun CO2 footprint. Zo hebben ze bijvoorbeeld als eerste in Den Haag een energie neutrale sporthal in gebruik genomen. Afgelopen periode heeft ROC Mondriaan de stap gezet om haar vastgoed te verduurzamen middels het plaatsen van zonnepanelen op verschillende locaties binnen de scholengemeenschap.

Rol van Indi

Indi heeft ROC Mondriaan volledig ontzorgd bij de realisatie van de zonnestroomsystemen. Indi heeft het vastgoedportfolio van ROC Mondriaan geïnventariseerd op mogelijkheden voor zonnepanelen en de technische plannen opgesteld. Indi heeft vervolgens ROC Mondriaan bijgestaan in de tenderuitvraag en de keuze en contractering van de leverancier. In de projectrealisatiefase was Indi de borging opdat alles goed en volledig verloopt.

Uitdaging

Naast duurzaamheid is veiligheid voor een scholengemeenschap van groot belang. De zorg over duizenden leerlingen dwingt ROC Mondriaan scherp te kijken naar (brand)veiligheid. Indi heeft in het opstellen van de technische plannen gezorgd voor een dermate veilig plan dat de verzekeraar van ROC Mondriaan onder gelijke voorwaarden de zonnepanelen onder dezelfde polis betrok. Ook in de realisatie heeft Indi deze veiligheid geborgd, opdat oplevering gelijk is aan plan.

Resultaat

Op zeven locaties van ROC Mondriaan zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Elke locaties kende haar eigen uitdaging. Samen met Solisplan hebben we ervoor gezorgd dat elke locaties het juiste systeem zou krijgen wat in de (toekomst) plannen van ROC Mondriaan paste. Dit heeft geresulteerd in een totale omvang van bijna 2.000 zonnepanelen op zeven locaties van ROC Mondriaan.

Hoeveel panelen kunnen op jouw bedrijfsdak? (vanaf 250m2)

Binnen 24u weet je hoeveel panelen er op je bedrijfsdak kunnen.

  • < 24 uur reactie
  • Inzicht in korte en lange termijn rendement

    Met zoveel zorgen als dat wij uw dak behandelen, gaan wij ook om met uw privacy.