Start

RWE is druk doende De Amercentrale in rap tempo om te bouwen van kolencentrale naar duurzame energiehub. De kolen zijn voor het overgrote deel al vervangen voor biomassa en alle ruimte op deze industriële site is geanalyseerd op de mogelijkheid van zon-, en windenergie.

Uitdaging

Belangrijkste uitdaging in dit zonprogramma was om de lopende werkprocessen van de Amercentrale op geen enkele wijze te belemmeren, in zowel ontwerp van de verschillende zonnestroomsystemen als in de aanleg ervan.

Resultaat

INDI heeft de volledige scan van het terrein voor zonmogelijkheden uitgevoerd. Zowel dakgebonden, grondgebonden als zon op water mogelijkheden zijn geïdentificeerd, ontwikkeld en gerealiseerd.

Tevens heeft INDI middels een participatie programma, direct omwonenden en werknemers van RWE direct betrokken bij de ontwikkeling van de zonprojecten. De projecten zorgen daarmee voor een positief stimulerende dialoog met deze belangrijke stakeholders en, niet onbelangrijk, wordt het rendement van deze zonprojecten gedeeld met deze directe betrokkenen.

aantal panelen: 2325 stuks
Geertruidenberg
350.000 kWh