Start

Van Rooijen Logistiek heeft de ambitie om al haar distributiecentra te verduurzamen met zonnepanelen. Via een project over elektrisch vrachtwagenvervoer zijn Indi en Van Rooijen met elkaar in gesprek geraakt. In 2017 is SDE subsidie aangevraagd voor het project.

Resultaat

Van Rooijen wenste een turn-key project incl. financiering. Onze operational lease propositie past daar goed bij. Alvorens de zonnepanelen geplaatst konden worden, moest een deel van de dakbedekking worden vervangen, een aantal installaties van het dak worden verwijderd en de noodoverstorten op het dak worden aangepast. Samen met onze partner KiesZon is het zonnestroomsysteem gerealiseerd en in bedrijf gesteld.