Start

De vastgoedontwikkelaar Wyckerveste wilde 8 panden verduurzamen middels zonnepanelen. Gaandeweg het proces kwam Wyckerveste erachter dat het ontwikkelen van zonnestroomsystemen specialistisch werk is. Ze hebben Indi Energie gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen. Met name goedkeuring van de verzekeraar was een lastig punt.

Resultaat

Op het dak zijn totaal 1.304 panelen geplaatst. Met meerdere subsidie beschikkingen op het dak van de Leisuredome zijn de dakvlakken optimaal benut. Een totale jaaropwek van 475.000 kWh is het resultaat.