Start

Teranda bouwt in Heerlen een nieuwbouw pand en wil graag een zonnestroomsysteem op het dak. Vanwege de hoge werkdruk als gevolg van het bouwmanagement, was de eigenaar op zoek naar een partij die Teranda volledig kon ontzorgen bij de realisatie van het zonnestroomsysteem.

Rol van Indi

Indi heeft Teranda volledig ontzorgd bij de realisatie van het zonnestroomsysteem. Na het technisch in kaart brengen van de mogelijkheden en het organiseren van een aanbesteding, heeft Indi de bouwbegeleiding op zich genomen. Indi doet ook het administratief beheer over de installatie.

Uitdaging

Teranda wilde graag zo veel mogelijk panelen op het dak plaatsen. De elektriciteitsaansluiting van Teranda was hier niet groot genoeg voor, maar een grotere aansluiting was economisch niet haalbaar.

Resultaat

Met het plaatsen van een dynamische vermogensregelaar wordt geregeld dat er nooit meer dan het toegestane vermogen over de elektrische aansluiting loopt. Zodoende zijn er meer panelen en meer omvormers geplaatst bij Teranda zonder dat de aansluiting vergroot hoefde te worden.