Congestiemanagement: meer ruimte door flexibel vermogen

Geschreven door:
Gijs Brussen, donderdag 16 februari 2023

De vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet stijgt flink. Op sommige plekken gebeurt dat sneller dan er kan worden uitgebreid. Zonneparken kunnen bijvoorbeeld vergund en gerealiseerd worden in 1 tot 2 jaar tijd. Terwijl de aanleg van de nodige infrastructuur soms meer dan 10 jaar kan duren. Daarnaast willen veel bedrijven, door de hoge gasprijzen, eerder elektrificeren. Er kunnen dan knelpunten ontstaan.

Wat is congestiemanagement?

Een regio kan tijdelijk tot een congestiegebied worden uitgeroepen. Middels congestiemanagement kijken de netbeheerder en de gebruikers samen naar een flexibele verdeling van de transportcapaciteit. Op momenten dat de vraag naar capaciteit in dat gebied te groot is, vraagt Tennet aan gebruikers om tegen een vergoeding tijdelijk minder gebruik te maken van het net. Als zonne- en windparken bijvoorbeeld zoveel elektriciteit invoeden dat een verbinding overbelast dreigt te raken, kunnen ze tijdelijk de elektriciteitsproductie verlagen. In Brabant en Limburg worden daar nu al afspraken over gemaakt.

Maar het kan ook andersom: als er ergens een te hoge vraag is naar afvoercapaciteit, kunnen grote verbruikers aanbieden om tijdelijk meer elektriciteit af te nemen. Daardoor komt er meer ruimte op de bestaande elektriciteitsnet. Dankzij die nieuwe ruimte kunnen meer partijen gebruik maken van het net. In de tussentijd breidt de netbeheerder het elektriciteitsnet uit.

Buiten de piekmomenten extra ruimte op het net

De momenten van overbelasting van het net zijn nu nog behoorlijk beperkt. Als je het hoogspanningsnet vergelijkt met een snelweg, is er maar een heel klein deel van het jaar file.  Wanneer je kijkt naar wind en zon ontstaan er alleen problemen wanneer de zon volop schijnt en de wind hard waait. Dit resulteert in ongeveer 100 uur per jaar dat we echt boven de grens komen van wat het net aankan. Je kunt dan proberen de snelweg te verbreden, maar het is sneller en efficiënter om weggebruikers te vragen om op piekmomenten de weg niet op te gaan. Door hier flexibel mee om te gaan ontstaat ruim 161 megawatt extra ruimte, gelijk aan 650.000 zonnepanelen, voor nieuwe aansluitingen in Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht. Dit zal groeien naar ruim 370 megawatt in 2024.

Toekomst: uitbreiding van het netwerk

Congestiemanagement is een tijdelijk middel. Uiteindelijk zal het net verzwaard moeten worden. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, wat in de komende 10 jaar zichtbaar zal worden. Dit betekent dat de regionale netten in 2029 klaar zijn voor de toekomst. Het plan is om het net op te delen in zogenaamde deelnetten. Op het allerhoogste spanningsniveau zit voldoende capaciteit, vandaar dat de op- en afritten moeten worden versterkt. Daarmee wordt de capaciteit structureel verdubbeld tot op sommige plekken verdrievoudigd.

Wat betekent dit voor jouw project?

In Friesland worden de eerste ondernemers op de wachtlijst al geholpen. De andere provincies volgen later. TenneT schat in dat pas 10 procent van het flexibel potentieel is gevonden. De verwachting is dat er in de komende tijd nog veel meer ruimte vrij gaat komen op het net door congestiemanagement. Het is daarom van belang dat jouw project op de wachtlijst wordt geplaatst om in aanmerking te komen voor flexibele transportcapaciteit. Mocht je hier hulp bij zoeken of ben je benieuwd of flexibele transportcapaciteit voor jouw bedrijf mogelijk is? Vraag de Dakscan aan en we nemen contact met je op.

Door je postcode hieronder in te vullen, kun je in een handomdraai te weten komen of er netcongestie heerst op jouw adres.

Doe de postcodecheck voor netcongestie!

  • Data afkomstig van Netbeheer Nederland
  • Eén klik op de knop
  • Direct resultaat
Check

Gerelateerde kennisartikelen van onze zon experts