Start

RWE Amercentrale is een grote industriële site, waarvoor Indi een volledige zonscan heeft opgesteld. Hieruit zijn drie locaties geschikt bevonden en ontwikkelt. Zon op dak, zon op veld en zon op water.

Rol van Indi

Indi heeft RWE Amercentrale bijgestaan als ontzorgende adviseur bij de ontwikkeling van dit PV-project op water. Indi heeft hiervoor de haalbaarheidsstudie, technisch projectplan en financieel model opgesteld. Tevens heeft Indi de benodigde omgevingsvergunningen en subsidies verzorgd.

Uitdaging

Zon op water was een nog relatief nieuw begrip en de impact op de ecologie zorgde voor veel bezorgdheid en vragen. Het op een juiste manier inpassen van het zonnepark binnen de huidige ecologie was de grootste uitdaging.

Resultaat

Er is een nulmeting van de stand van de ecologie uitgevoerd, waarbij verschillende belanghebbende flora en fauna elementen naar voren kwam. Het technisch ontwerp, alsmede de operationele aanleg en exploitatie is hier secuur op aangepast. We hebben de panelen minimaal 10 meter uit de kant gehouden, om de dieren en planten te beschermen. De vijver heeft geen verbinding met open water, dus er zwemmen weinig vissen in. We hebben 52 betonblokken van 4,6 ton per stuk op de bodem geplaatst, om waaraan we de panelen hebben verankerd met stevige kabels, om de vegetatie aan de kant te ontzien. Bij de aanleg is er buiten de broeiperioden gewerkt en is er geen gebruik gemaakt van kunstmatig licht.